Upplevelser av sexliv, relationer och sexuell egenmakt – Resultat från undersökningen SRHR2017

Lyssna

Faktabladet handlar om upplevelser av sexliv, relationer och sexuell egenmakt baserat på resultat från undersökningen SRHR2017, en enkätstudie där personer i åldern 16–84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

SRHR2017 visar att en majoritet av befolkningen är nöjd med sitt sexliv, har haft sex under det senaste året och tycker att det är viktigt med sex i en relation. Resultaten visade skillnader utifrån kön, ålder och sexuell identitet för upplevelser och problem i sexlivet. Det behövs mer kunskap om det och om hur sexualitet och samliv påverkas av stereotypa normer. Det är även viktigt att främja befolkningens sexuella hälsa genom hela livet och att erbjuda tillgång till information, vård och stöd.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21108