Utvärdering av Länsstyrelsens kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande – En sammanfattning

Lyssna

I denna publikation sammanfattas resultaten från utvärderingen av Länsstyrelsens kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande. Syftet med utvärderingen var att undersöka vilken spridning materialet fått och hur användbara föräldrar och lärare upplevde att filmerna i kunskapsstödet var.

Relaterad läsning

Samband mellan dataspel och spel om pengar (spelprevention.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24117