Utvecklingen i förhållande till ANDTS-politiken 2022

Lyssna

Rapporten beskriver den aktuella situationen och utvecklingstrender inom ANDTS-området utifrån kunskapsunderlag och webbstatistik publicerad av myndigheter och ideella organisationer. I en avslutande kommentar uppmärksammar vi vissa av de förhållanden och trender som inte är i linje med politikens mål.

Rapporten är en del i Folkhälsomyndighetens återredovisning inom regeringsuppdraget om att stödja genomförandet av politiken inom ANDTS-området. Den kan även vara av intresse för myndigheter, politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå samt personer som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom ANDTS-området.

Rapporten ingår i redovisningen till regeringen tillsammans med rapporten Nationella myndigheters verksamhet inom ANDTS 2022.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 23057