Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal

Lyssna

Boken vänder sig i första hand till personal inom barnhälsovården och elevhälsan och till övrig personal inom hälso- och sjukvården som handlägger vaccinationer enligt nationella program och rekommendationer.

Innehållet kan också vara intressant för den förälder som vill veta mer om sjukdomarna och vaccinationerna.

Det är inte görligt att ändra PDF:n som är originalmanus till den tryckta boken och som var färdig innan september 2018.

Beställ publikation

Lägg i varukorg (fhm.ljungbergs.se)

Ur innehållet:

  • Fakta om sjukdomarna
  • Fakta om vaccinerna
  • Praktiska frågor vid vaccination
  • Uppföljning av vaccinationsprogrammen
  • Frågor och farhågor bland föräldrar
  • Tips inför mötet med föräldrar - kunskap, attityder och bemötande.

Den som vill fördjupa sig hittar också rikligt med referenser för vidare läsning. Boken är en uppdaterad och reviderad utgåva av Vaccination av barn, det svenska vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen 2008).

Relaterad läsning

Vaccinationer i skolan

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 332
Artikelnummer: 18055