Vaccination av barn och ungdomar – Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Lyssna

Vägledningen har tagits fram för att ge stöd vid vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I publikationen beskriver vi allmänna principer vid vaccination samt ger råd om hur vaccination av barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet kan planeras.

Vägledningen vänder sig främst till personer verksamma inom barnhälsovård, elevhälsa och primärvård.

Detta är den femte reviderade utgåvan av vägledningen och ersätter den som gavs ut i augusti 2020 med artikelnummer 20115.

Relaterad läsning

Vaccinationer i skolan – information till elevhälsans medicinska insats (EMI)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 23212