Vaccination av gravida mot influensa – Kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal

Lyssna

Den här kunskapsöversikten ersätter ett dokument som Socialstyrelsen publicerade 2013. Sedan dess har det kommit flera studier och systematiska översikter som rör vaccination av gravida mot säsongsinfluensa, och texten har därför uppdaterats för att bättre beskriva nuvarande evidens.

Dokumentet är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Relaterad läsning

Influensavaccination av gravida

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 19
Artikelnummer: 02885-2017