Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar

Lyssna

Denna vägledning riktar sig till patientansvariga läkare för personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist och har utvecklats i samråd med myndigheterna Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Målet med vägledningen är att erbjuda personer med medfödd eller förvärvad allvarlig immunbrist bästa möjliga skydd mot covid-19. Bakgrunden till allvarlig immunbrist varierar och antalet vaccinationer och när de ges kan behöva individanpassas utifrån den enskilda individens förutsättningar.

Vägledningen ska ge ett stöd i de kliniska beslut som behövs kring aktiv immunisering med covid-19-vaccin som nu erbjuds svenska befolkningen och hur de bäst följs upp med analyser av immunsvaret.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 29
Artikelnummer: 23076