Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar

Lyssna

Denna vägledning togs fram för patientansvariga läkare för personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist och utvecklades i samråd med myndigheterna Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Målet med vägledningen var att erbjuda personer med medfödd eller förvärvad allvarlig immunbrist bästa möjliga skydd mot covid-19. Bakgrunden till allvarlig immunbrist varierar och antalet vaccinationer och när de ges kan behöva individanpassas utifrån den enskilda individens förutsättningar.

Dokumentet revideras ej längre och innehåller delvis inaktuell information. Aktuell information om vaccination mot covid-19 vid immunbrist riktar sig till hälso-sjukvårdspersonal och finns via länken nedan.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 29
Artikelnummer: 23076