Vad ska du dricka när du blir stor? Barns röster om alkohol och vuxnas drickande – Handledning till film

Lyssna

Vuxna som dricker alkohol förändras. Och barn märker det! Hur ska man förhålla sig till alkohol som förälder och finns det någon anledning att ändra sina vanor när man har blivit förälder?

I filmen möter vi barn i sex- och sjuårsåldern. De berättar vad de vet om alkohol och om hur vuxna använder alkohol. Filmen är tänkt att användas i utbildningssammanhang och i föräldragrupper med syftet att inspirera föräldrar till att diskutera föräldraskap och alkohol.

Se filmen "Vad ska du dricka när du blir stor?"

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 15145