Vägledning för kommunens och Polismyndighetens tillsyn över försäljningsställen som saknar tillstånd att sälja tobaksvaror

Lyssna

Den här vägledningen vänder sig till dig som arbetar på kommunen eller Polismyndigheten och som bedriver tillsyn över försäljning av tobaksvaror.
Vägledningen syftar till att förtydliga vilka befogenheter kommunerna och Polismyndigheten har utifrån lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för tillsyn över försäljningsställen som saknar tillstånd att sälja tobaksvaror samt att ge råd om hur tillsynen kan genomföras.

Vägledningen kan även vara ett stöd för att utveckla arbetssätt som underlättar samverkan mellan kommunerna och Polismyndigheten för deras tillsyn av om tobaksvaror säljs utan tillstånd.

Relaterad läsning

Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21042