Vägledning för kommunens tillsyn av rökförbud på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem

Lyssna

Denna vägledning för tillsyn av rökförbudet på skolgårdar är ett kunskapsstöd för kommunens tillämpning av lagens bestämmelser och ett praktiskt stöd för den konkreta tillsynen. Den innehåller också tips för att främja en effektiv tillsyn och ett tobaksförebyggande arbete.

Vägledningen är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Tillsynsprotokoll för tillsyn av rökfria skolgårdar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: