Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg

Lyssna

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska vidta åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. Denna publikation är avsedd som vägledning för verksamhetsansvariga inom vård och omsorg om vilka vaccinationer som kan vara aktuella för olika personalgrupper.

I april 2023 uppdaterades vägledningen i enlighet med ändrade rekommendationer om vaccination mot covid-19.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 23116