Vägledning om vaccination mot bältros till vuxna med ökad risk för sjukdomen — Ett beslutsunderlag

Lyssna

Detta är en vägledning om vaccination mot bältros för vuxna med ökad risk för infektionssjukdomen.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 10
Artikelnummer: 23171