Vården kan minimera spridningen av VRE

Lyssna

Denna broschyr är en komprimerad version av kunskapsunderlaget Vankomycinresistenta enterokocker – VRE och innehåller rekommendationer om hur sjukvården kan minimera spridningen av VRE. I den finner du ett uppslag i form av en checklista att sätta upp på lämpligt ställe.

De fullständiga rekommendationerna finns i det kunskapsunderlag (länken ovan) som Smittskyddsinstitutet tog fram tillsammans med Föreningen för medicinsk mikrobiologi och med smittskyddsexperter.

Broschyren är anpassad för utskrift i A4-format.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 8
Artikelnummer: 2011-11-3