Varningssystem Narkotika (VSN) – Regeringsuppdrag om varningssystem för att motverka narkotikarelaterad dödlighet

Lyssna

Faktabladet innehåller information om VSN, en webbportal där offentliga aktörer kan dela information och kunskap om narkotika med målsättningen att förebygga narkotikarelaterade skador och dödsfall.

Relaterad läsning

Varningssystem Narkotika (VSN)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22249