Vilken sjukvård har unga och unga vuxna som tagit sitt liv fått? – Resultat från en studie baserad på retrospektiv granskning av sjukvårdsjournaler

Lyssna

Den här rapporten redovisar resultaten av en delstudie baserad på en retrospektiv granskning av sjukvårdsjournaler och lex Maria-anmälningar av suicid bland unga och vuxna i åldrarna 15–44 år som tagit sitt liv i fyra olika regioner i Sverige under 2015.

Syftet med studien är att få ökad kunskap om den vård de unga fått under den närmaste tiden före dödsfallet. Resultaten kan ligga till grund för utformning och uppföljning av vård men även förebyggande insatser riktad till personer med psykisk ohälsa. Rapporten riktar sig främst till vårdgivare och tjänsteman på regional nivå som arbetar med frågor som rör sjukvårdskonsumtion och suicidprevention.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 32
Artikelnummer: 20028