För fler publikationer gå till www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material