Uppdaterad 3 januari 2019

Regional nivå

Den regionala nivån är viktig i det förebyggande arbetet. Regioner ska förebygga och motverka spelproblem. Länsstyrelsen ska stödja regionerna i arbetet med att motverka spelproblem och dess konsekvenser.

Regioner ska förebygga och motverka problem med spel om pengar, på samma sätt som missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. De ska samarbeta med kommunerna om behandling och stöd till personer med spelproblem.

Länsstyrelserna ska stödja kommunerna och regionerna i arbetet med att förebygga och motverka spelmissbruk. Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag inom spel om pengar under fliken Myndigheter.

Ett regionalt förebyggande arbete behövs


Den regionala nivån i det förebyggande arbetet är viktig. Globalt och nationellt sätts ramar som påverkar den lokala och regionala nivån, till exempel för tillgängligheten till spel. Kommunerna identifierar själva vilka spelförebyggande insatser de vill prioritera, utifrån sin problembild. I det arbetet kan de behöva stöd från regional nivå.

Snabbguiden för förebyggande arbete och sidan Evidens spelförebyggande metoder kan vara till stöd för att identifiera och genomföra åtgärder inom spelområdet.

Exempel på regionala åtgärder och arenor

Det regionalt förebyggande arbetet kan

  • bidra till spelfria zoner där barn vistas, och bidra till att barn och unga inte spelar om pengar
  • hjälpa verksamheter som vårdcentraler och ungdomsmottagningar att tidigt upptäcka tecken på spelproblem, och vidta åtgärder för att förebygga att de förvärras
  • samordna det förebyggande arbetet om spelproblem med annat förebyggande arbete, inom till exempel ANDT-området
  • stödja idéburna organisationer och andra aktörer på lokal och regional nivå, som kan bidra i arbetet.

På den regionala nivån finns också många arenor för det förebyggande arbetet, exempelvis

På sidan Evidens och utveckling av spelförebyggande metoder hittar du information om vilket vetenskapligt stöd som finns för olika metoder.

Två personer vid ett skrivbord med datorer framför sig
Foto: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Läs mer

Metoder att förebygga spelproblem. En systematisk litteraturöversikt
Länsstyrelsens fortsatta speluppdrag - intervju med Ulrika Ankargren 
Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Utredning och bedömning på kunskapsguiden.se
Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.