Uppdaterad 23 augusti 2021

Spelförebyggande arbete på regional nivå

Den regionala nivån är viktig i det spelförebyggande arbetet. Länsstyrelsen ska stödja regionerna i arbetet med att motverka spelproblem och dess konsekvenser.

Regioner ska samarbeta med kommunerna om behandling och stöd till personer med spelproblem (16 kap. 3§ HSL). Man ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnet lever med föräldrar eller andra vuxna som har spelproblem (5 kap. 7§ HSL).

Länsstyrelserna ska stödja kommunerna och regionerna i arbetet med att förebygga och motverka spelmissbruk. 

Länsstyrelserna (Nationella aktörer som arbetar med spel om pengar)

Övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete

Information för dig som arbetar direkt eller indirekt med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer.

Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd

Ett regionalt förebyggande arbete behövs

Den regionala nivån i det förebyggande arbetet är viktig. Globalt och nationellt sätts ramar som påverkar den lokala och regionala nivån, till exempel för tillgängligheten till spel. Kommunerna identifierar själva vilka spelförebyggande insatser de vill prioritera, utifrån sin problembild. I det arbetet kan de behöva stöd från regional nivå.

Sidan Evidens spelförebyggande metoder kan vara till stöd för att identifiera och genomföra åtgärder inom spelområdet.

Exempel på regionala åtgärder och arenor

Det regionalt förebyggande arbetet kan:

  • bidra till spelfria zoner där barn vistas och bidra till att barn och unga inte spelar om pengar
  • hjälpa verksamheter som vårdcentraler och ungdomsmottagningar att tidigt upptäcka tecken på spelproblem, och vidta åtgärder för att förebygga att de förvärras
  • samordna det förebyggande arbetet om spelproblem med annat förebyggande arbete, inom till exempel ANDT
  • stödja idéburna organisationer och andra aktörer på lokal och regional nivå som kan bidra i arbetet.

På den regionala nivån finns också många arenor för det förebyggande arbetet, exempelvis:

Dekorativ bild.
Foto: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Hos Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen kan du hitta lokala stödföreningar och självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.