Regionalt och lokalt ANDTS-förebyggande arbete

Resultat från undersökningen utgör viktiga underlag för regeringens prioriteringar och beslut på ANDTS-området. Länsrapportens undersökning är också ett viktigt underlag för det kunskapsbaserade arbetet, och kan fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på den regionala och lokala nivån.

Information om själva undersökningen

De rapporter och övriga publikationer som vi listar här riktar sig till tillsynshandläggare inom alkohol- och tobaksområdet och till samordnare, eller motsvarande, av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar regionalt och lokalt, men även till andra som har behov och intresse av att följa upp det ANDTS-arbetet.

Uppgifter från Länsrapportens undersökningar publiceras också i Folkhälsomyndighetens publika databas Indikatorlabbet. Där kan du till exempel följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan län, kommuner och stadsdelar.

Till Indikatorlabbet