Regionalt och lokalt ANDT-förebyggande arbete

Hur arbetar länsstyrelserna med alkohol- och tobakstillsyn och med samordning av alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsförebyggande arbete i länet? Hur organiserar kommunerna sitt arbete med tillsyn och övrigt ANDT-förebyggande arbete? Vilka insatser genomför kommunerna för att främja hälsa och förebygga problem och skador på ANDT-området? Finns det skillnader mellan kommuner i arbetet med tillsyn och det övriga förebyggande arbetet? Svaren hittar du här.

Resultat från undersökningen utgör viktiga underlag för regeringens prioriteringar och beslut på ANDT-området. Länsrapportens undersökning är också ett viktigt instrument för kunskapsstyrning, och kan fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på den regionala och lokala nivån.

Läs mer om själva undersökningen

De rapporter och övriga publikationer som vi listar här riktar sig till tillsynshandläggare inom alkohol- och tobaksområdet samt samordnare, eller motsvarande, av det förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak regionalt och lokalt, men även till andra som har behov och intresse av att följa upp det ANDT-förebyggande arbetet.

Uppgifter från Länsrapportens undersökningar publiceras också i Folkhälsomyndighetens publika databas Indikatorlabbet . Där kan du till exempel följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan kommuner och stadsdelar.

Till Indikatorlabbet

  • Resultatsammanställningar

    Här presenteras resultatsammanställningar baserade på data från Länsrapportens undersökning respektive år.

  • Publikationer

    Rapporterna/publikationerna riktar sig främst till tillsynshandläggare inom alkohol- och tobaksområdet samt samordnare, eller motsvarande, av det förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning…

Gå till toppen av sidan