Uppdaterad 1 april 2019

Spelandet i Sverige

Majoriteten av Sveriges befolkning 16–84 år har någon gång spelat om pengar. Nästan 60 procent har spelat om pengar senaste året och 11 procent spelar varje vecka. En stor del av de pengar som omsätts kommer från få personer.

Några huvudresultat om spel om pengar

Data från Swelogs 2018 visar att:

  • 58 procent av befolkningen har spelat om pengar senaste året
  • 20 procent av befolkningen spelar varje månad
  • 11 procent av befolkningen spelar varje vecka
  • 50 procent av omsättningen kommer från bara 2 procent av dem som spelar om pengar.

Tabeller

Nedan finns tabeller med statistik från Swelogs 2015 om spelandet i befolkningen, kopplat till kön, ålder, utbildning och inkomst. Läs mer om tabellerna i tabell 3.1 Swelogs tabellsammanställning.

Kön och spelande

Tabell 1. Andel i procent av befolkningen (16-84 år) som spelat om pengar uppdelat på kön 2015, (konfidensintervall inom parentes). 
KönAndel som spelat senaste 
12 månaderna
Andel som spelat minst 
varje månad
Kvinnor

55,3
(53,9-56,7)

21,9
(20,7-23,1)
Män  61,2
(59,8-62,6)
32,3
(31,0-33,6)
Samtliga 58,2
(57,2-59,2)
27,1
(26,2-28,0) 

Ålder och spelande

Tabell 2. Andel i procent av befolkningen (16-84 år) som spelat om pengar uppdelat på ålder 2015, (konfidensintervall inom parentes). 
ÅlderAndel som spelat senaste 
12 månaderna
Andel som spelat minst 
varje månad
16-17 år

20,1
(17,7-22,5)

2,9 
(1,9-3,9)
18-24 år 48,3 
(46,2-50,4)
11,3 
(10,0-12,6)
25-44 år 59,4 
(57,3-61,5)
22,6 
(20,8-24,4)
45-64 år 63,8 
(61,9-65,7)
34,3 
(32,4-36,2)
65-84 år 58,6 
(56,0-61,2)
34,4 
(31,9-36,9)

Utbildning och spelande

Tabell 3. Andel i procent av befolkningen (16-84 år) som spelat om pengar uppdelat på högsta utbildning 2015, (konfidensintervall inom parentes).
UtbildningAndel som spelat senaste 
12 månaderna
Andel som spelat minst 
varje månad
Grundskola eller motsvarande

51,3 
(49,6-53,0)

26,8 
(25,3-28,3)
Gymnasium 64,9 
(63,3-66,5)
32,0 
(30,4-33,6)
Universitet/högskola 54,5 
(52,6-56,4)
21,1 
(19,5-22,7)

Inkomst och spelande 

Tabell 4. Andel i procent av befolkningen (16-84 år) som spelat om pengar uppdelat på disponibel inkomst 2015, (konfidensintervall inom parentes).
Inkomst i kronorAndel som spelat senaste 
12 månaderna
Andel som spelat minst 
varje månad
0-126 799

42,7 
(41,2-44,2)

16,7 
(15,6-17,8)
126 800-208 699 61,4 
(59,2-63,6)
28,7 
(26,7-30,7)
208 700-294 999   65,8 
(63,5-68,1)
31,8 
(29,6-34,0)
295 000 eller mer 63,1 
(60,7-65,5)
31,3 
(29,0-33,6)