Uppdaterad 13 januari 2022

Spelandet i Sverige

De flesta i Sveriges befolkning 16–87 år har någon gång spelat om pengar. Sex av tio har spelat om pengar senaste året och en av tio spelar varje vecka.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Du kan själv ta fram statistik om spelvanor och spelproblem i Folkälsodata (tabeller) och FolkhälsoStudio (diagram). I fritextrutan i FolkhälsoStudio skriver du spelvanor för att få statistik om spelande och riskabelt spelande från HLV.

Folkhälsodata – spelande (HLV)

FolkhälsoStudio

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

För att kunna rikta rätt insatser mot spelproblem behöver vi veta mer om hur befolkningens spelande ser. Hur fördelas spelandet i olika grupper och på vilka spelformer spelar man? Det är därför viktigt att kartlägga problemet och ett första steg är att ta del av statistiken på området.

Några huvudresultat om spel om pengar

Data från Swelogs 2018 visar att:

  • 58 procent av befolkningen har spelat om pengar senaste året
  • 20 procent av befolkningen spelar minst varje månad
  • 11 procent av befolkningen spelar varje vecka
  • 50 procent av omsättningen kommer från bara 2 procent av dem som spelar om pengar.

Under hösten 2021 gjordes en ny befolkningsundersökning av Swelogs. Deltagare från en tidigare studie (2018) följdes upp och en ny enkät gick ut till 25 000 personer. Resultaten publiceras under 2022.

Mer om Swelogs 2021

Swelogs befolkningsstudie

Män spelar mer än kvinnor

Tabell 1. Andel i procent av befolkningen (16-87 år) som spelat om pengar uppdelat på kön, Swelogs 2018 (Data från 2015 i parentes).
 Kvinnor
2018 (2015)
Män
2018 (2015)
Totalt
2018 (2015)
Inte spelat de senaste 12 månaderna 44 (45) 39 (39) 42 (42)
Spelat någon gång 42 (33) 35 (29) 39 (31)
Spelat varje månad 8 (12) 10 (11) 9 (12)
Spelat varje vecka 6 (10) 16 (21) 11 (15)

Varannan person har köpt lotter senaste året

Tabell 2. Andel i procent av befolkningen (16-87 år) som spelat i olika spelformer senaste året uppdelat på kön, 2018 Swelogs 2018 (Data från 2015 i parentes).
 Kvinnor
2018 (2015)
Män
2018 (2015)
Totalt
2018 (2015)
Lotterier/ nummerspel

49 (51)

50 (51) 50 (51)
Hästspel

12 (12)

20 (19) 16 (16)
Sportspel eller vadslagning

6 (6)

21 (21) 13 (13)
Bingo

9 (6)

9 (6) 9 (6)
Spelautomater eller kasinospel

3 (4)

5 (11) 4 (7)
Poker

1 (1)

4 (7) 2 (4)

Andelen av befolkningen som spelade på respektive spelform under 2018

  • 50 procent spelade på lotterier/nummerspel
  • 16 procent spelade på hästspel
  • 13 procent spelade på sportspel
  • 9 procent spelade på bingo
  • 4 procent spelade på spelautomater/kasinospel
  • 2 procent spelade poker 

Figur 1. Andelen av befolkningen som spelade på respektive spelform under 2018.

Bilden visar Andelen av befolkningen som spelade på respektive spelform under 2018

Tabeller för Swelogs 2018

I Tabell 3.1 i Swelogs tabellsammanställning finns tabeller med statistik om spelande utifrån bland annat ålder, utbildningsnivå och inkomst från 2018.

Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2018

Läs mer