Alla människor har rätt till en god sexuell hälsa (lättläst)

Lyssna

Vi på Folkhälsomyndigheten
arbetar för att alla människor
ska ha en god sexuell hälsa.

Det innebär att alla människor själva ska bestämma

  • vem de har sex med
  • vem de är i sin identitet
  • om de vill skaffa barn
  • vem de vill vara tillsammans med
  • hur de vill vara tillsammans med andra.

Den som mår bra i sin sexualitet
mår också bra med mycket annat i livet.
Den sexuella hälsan är viktig
både för unga och äldre personer.

Vi vill att den sexuella hälsan
ska vara lika och rättvis för alla.
Därför har vi tagit fram två planer
för att alla människor
ska få ett bättre sexuellt liv.

Den första planen
berättar vad som behöver göras
inom exempelvis vården och skolan.

Planen visar också att vissa grupper
behöver extra mycket insatser.
Det är till exempel grupperna äldre,
homosexuella, bisexuella och transpersoner.
Det är också personer som är födda i andra länder
och personer som har funktionsnedsättningar.

Den andra planen
berättar vem som ansvarar för
att alla ska ha en jämlik sexuell hälsa.

Ladda ner

Folkhälsomyndighetens arbete för alla människors rätt till en god sexuell hälsa (lättläst)

Handlingsplan för alla människors rätt till en god sexuell hälsa (lättläst)