Verksamheter som arbetar för en friskare förskola 2024

Under 2024 sker en breddad pilotomgång av kriterierna för en friskare förskola. 35 förskolor från 15 kommuner deltar med stöd från regionens smittskyddsenhet. Även miljö- och hälsoskyddsenheten i Trollhättans och Gotlands kommun bidrar med stöd.

Förskolor som deltar:

De regionala smittskydd som deltar är: