Smitta i förskolan

Lyssna

Vägledning och stödmaterial som riktar sig till huvudmän och personal i förskolan och ska vara ett stöd i arbetet för en friskare förskola. På sidan finns vägledningen Smitta i förskolan, affischer för utskrift samt film om hur du kan bryta smittkedjan genom att tvätta händerna på rätt sätt.

Syftet med vägledningen är att minska risken för smittspridning, främja såväl barnens som personalens hälsa och bidra till att barn kan delta i den pedagogiska verksamheten i så hög utsträckning som möjligt.

Här kan du som är verksamhetsledare eller personal bland annat läsa om hur ni kan skapa rutiner som bidrar till en friskare förskola. Vägledningen innehåller även sjukdomsinformation.

Affischer för nedladdning

Affischen "Nu tvättar vi händerna" finns i delar och det är tänkt att delarna ska sättas upp bredvid varandra som en seriestrip.

Tvätta händerna: Skölj, tvål, gnugga 20 sekunder, skölj, torska med papper.

Nu tvättar vi händerna (affisch) (PDF, 3,4 MB)

Nu tvättar vi händerna (affisch i delar) (PDF, 1,9 MB)

För vuxna: Så desinficerar du händerna (affisch) (PDF, 116 kB)

För vuxna: Så tvättar du händerna (affisch utan text)

Nu sprids det huvudlöss – Information till vårdnadshavare (PDF, 125 kB)

Nu sprids det magsjuka – Information till vårdnadshavare (PDF, 141 kB)

Nu sprids det springmask – Information till vårdnadshavare (PDF, 163 kB)

Smitta i förskolan – information till vårdnadshavare (PDF, 198 kB)

Mer stödmaterial kommer att publiceras löpande på denna sida.

Publikation

Så får vi en friskare förskola: Hygien vid blöjbyte

Så får vi en friskare förskola: Rena händer

Så här blir händerna rena

Relaterade publikationer