Inledning: Uppföljning, erfarenheter och framåtblickar

Med i filmen är Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten och Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet

Ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin

Med i filmen är Anna Bessö, avdelningschef Folkhälsomyndigheten

Rapport Folkhälsomyndigheten: Unga och covid-19-pandemin – ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

Barnkonventionen i praktiken

Med i filmen är Elisabeth Dahlin, barnombudsman, Barnombudsmannen, Anders Lindquist, verksamhetscontroller, Skolverket och Daniel Sundvall, utredare, Folkhälsomyndigheten

Rapport Barnombudsmannen: Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i onödan? (barnombudsmannen.se)

Samtal och reflektion över de senaste två åren

Med i filmen är Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Ungas röster

Med i filmen är Josefin Fälth, ordförande, Sveriges elevkårer, Eldin Nurkovic, styrelseledamot, Sveriges Ungdomsråd och Sargon Orahim, verksamhetsutvecklare, Changers Hub

Rapport Sveriges Elevkårer: Larmrapport från Sveriges gymnasieelever: Majoritet mått dåligt av distansundervisning (sverigeselevkarer.se)

Forskning om covid-19-pandemins konsekvenser för unga

Med i filmen är Anja Norell, utbildningschef och forsknings-assistent på Mångkulturellt centrum och Frida Jonsson, forskare vid Umeå universitet

Summering och avslutning

Med i filmen är Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten