Tillsammans för en god och jämlik hälsa – Om ett inkluderande arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö för personer med funktionsnedsättning

Lyssna

Webbinarium inspelat den 15 december 2022. Under webbinariet presenterade Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för arbetsmiljökunskap hur de arbetar med att bidra till jämlika förutsättningar för ett inkluderande arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö för personer med funktionsnedsättning.

Webbinariet genomfördes som en del i Folkhälsomyndighetens uppdrag att samordna det nationella folkhälsoarbetet och där de statliga myndigheterna är centrala.

Webbinarium: Tillsammans för en god och jämlik hälsa – Om ett inkluderande arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö för personer med funktionsnedsättning

Programmet för webbinariet

Inledning och välkommen

 • Malin Bruce, moderator Folkhälsomyndigheten

Om folkhälsopolitiken och dess kopplingar till funktionshinderspolitiken

 • Chatrine Höckertin, Folkhälsomyndigheten

Ny funktionshinderspolitisk strategi för ökad delaktighet

 • Presentation av den nya strategin som ska förstärka uppföljningen och genomförandet av funktionhinderspolitiken. Ett särskilt fokus på utmaningar och vägar framåt inom det prioriterade området arbetsmarknad och sysselsättning.
  Brita Törnell, Myndigheten för delaktighet

Levnadsvillkor och hälsa bland personer med funktionsnedsättning

 • Presentation av statistik från den nationella folkhälsoenkäten med fokus på arbete, försörjningsmöjligheter och hälsa för personer med funktionsnedsättning.
  Mikael Nordberg, Folkhälsomyndigheten

ESF-projektet SAMSTART

 • Presentation av ett projekt som arbetar med att förbättra stödet i övergången från skola till arbetsliv för ungdomar med funktionsnedsättning.
  Christian Skoog och Jessika Rahm, Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljön ska främja hälsa och välmående för alla

 • Presentation utifrån myndighetens publikation om friskfaktorer som bidrar till ett hållbart arbetsliv samt innehåll i regeringens arbetsmiljöstrategi.
  Johan Stenmark, Myndigheten för arbetsmiljökunskap