Samordningen inom arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Lyssna

Här finns information om vår samordning inom målområdet arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Våren 2022 förde vi på Folkhälsomyndigheten dialog med de myndigheter som är viktiga för målområdet Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Tillsammans med flera myndigheter anordnades under hösten 2022 ett seminarium och ett webbinarium med utgångspunkt i det aktuella målområdet.

Samma år påbörjades också en fördjupad analys av komvuxelevers hälsa. Arbetet fortsätter under 2023 och har en myndighetsövergripande referensgrupp.

Webbinariet som vi arrangerade tillsammans med Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsförmedlingen har titeln ”Tillsammans för en god och jämlik hälsa – Om ett inkluderande arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö för personer med funktionsnedsättning”.

Detta är en del av det kunskapsstöd som tagits fram inom målområdet arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö och som riktar sig till aktörer på statlig, regional och lokal nivå med intresse för folkhälsa.

Här kan du ta del av webbinariet, som teckentolkats och textats:

Tillsammans för en god och jämlik hälsa – Om ett inkluderande arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö för personer med funktionsnedsättning