Webbpresentation: digitala mediers påverkan på barns och ungas hälsa

Lyssna

Inspelat den 18 juni 2024. Resultaten av en kunskapssammanställning om digitala mediers påverkan på barns och ungas fysiska och psykiska hälsa.

I den här webbpresentationen presenterar Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten resultatet av en rapport som sammanställer kunskapsläget om hur barns och ungas användning av digitala kan påverka deras hälsa, både positivt och negativt. Resultaten grundar sig i aktuell forskning, data från nationella enkätstudier och perspektiv från fokusgrupper med barn, unga och föräldrar.

Webbpresentationen riktar sig till alla som arbetar med frågor som rör barn och unga.

Filmen är ännu inte textad men det kommer inom kort.

Webbpresentation om digitala mediers påverkan

Medverkar i filmen gör Maria Ripenberg (Mediemyndigheten), Yvonne Andersson (Mediemyndigheten), Anne Bachmann (Mediemyndigheten), Sara Fritzell (Folkhälsomyndigheten) och Helena Frielingsdorf (Folkhälsomyndigheten).

Läs mer