Digitala medier och barns och ungas hälsa – En kunskapssammanställning

Lyssna

Den här rapporten sammanställer kunskapsläget när det gäller hur barns och ungas användning av digitala kan påverka deras hälsa, både positivt och negativt. Resultaten grundar sig i aktuell forskning, data från nationella enkätstudier och perspektiv från fokusgrupper med barn, unga och föräldrar.

Forskningsresultaten visar att digital medieanvändning kan leda till sömnproblem, depressiva symtom och negativ kroppsuppfattning, och att både total skärmtid och de digitala mediernas innehåll har betydelse för hälsan. Barn och unga beskriver att det är lätt att fastna med digitala medier, och att detta går ut över exempelvis sömn och fysisk aktivitet.

Statistiken visar att symtom på psykisk och fysisk ohälsa är vanligare bland barn och unga som ofta använder digitala medier.

Kunskapssammanställningen riktar sig till alla som arbetar med frågor som rör barn och unga.

Bilagor

Bilaga 1. Metod för dialoger med myndigheter, civilsamhälle, ungdomsorganisationer, profession, experter samt ungdomsreferensgrupp (PDF, 226 kB)

Bilaga 2. Metod för dialoger med barn och unga – barnpaneler (PDF, 183 kB)

Bilaga 3. Kommersiella aspekter, reglering, marknadsföring samt juridiska ramar (PDF, 238 kB)

Bilaga 4. Statistikfördjupning- material, metod och resultat (PDF, 906 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 94
Artikelnummer: 24069