Kontrollköpsguiden

Kontrollköpsguiden

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett koncept som vi valt att kalla Kontrollköpsguiden. Guiden är tänkt som ett stöd för kommuner när de arbetar med kontrollköp. 

Den består av fyra block: planering, genomförande, dialog och uppföljning.

Informationsfilm som kan användas av kommuner som arbetar med kontrollköp.

Stödmaterial till kommuner

Illustration av en varukorg med delarna planering, genomförande, dialog, uppföljning

Under respektive block i guiden (planering, genomförande, dialog och uppföljning) har vi sorterat in aktuella avsnitt från författningarna och de allmänna råden samt tagit fram stödmaterial. Du som arbetar med kontrollköp på en kommun kan själv lägga till information i stödmaterialets exempelmallar utifrån egna behov. I guiden tipsar vi även om delar som är relevanta att tänka på vid tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna.

Om regeringsuppdraget

Kontrollköpsguiden och tillhörande material är framtaget i samband med ett regeringsuppdrag om utbildnings- och informationsinsatser avseende kontrollköp.