Om regeringsuppdraget

Kontrollköpsguiden och tillhörande material är framtaget i samband med regeringsuppdrag om utbildnings- och informationsinsatser avseende kontrollköp.