Information om kontrollköp för folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Här beskriver vi metoden kontrollköp samt vad du som arbetar med kontrollköp i en kommun ska tänka på.

Kontrollköp är en metod som används i kommunens tillsyn för att se till att ålderskontroll sker vid försäljning av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter.

Du som är näringsidkare kan läsa om kontrollköp på sidan:

Regler för näringsidkare som säljer folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Vad säger lagen?

Kommuner har möjlighet att genomföra kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter i syfte att kontrollera att den som säljer eller lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Längst ner på sidan finns en lista med de författningar som informationen på den här sidan bygger på.

Vad är kontrollköp?

Kontrollköp är en metod för att undersöka hur ålderskontrollen fungerar. Resultatet kan användas för att ha en dialog mellan kommunen, den som lämnar ut varan och näringsidkaren. Syftet med dialogen är bland annat att förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

Hur går ett kontrollköp till?

För att genomföra ett kontrollköp anlitar kommunen en så kallad kontrollköpare. Det är en person som är över 18 år, men som till utseendet kan förväxlas med en ungdom under 18 år. Personen provar om det går att köpa folköl, tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter utan att visa legitimation. Kontrollköpet kan ske utan att näringsidkaren får veta något i förväg.

Uppföljning av kontrollköp

Uppföljning ingår inte i den lagreglerade metoden kontrollköp men är ett sätt för att kunna följa resultatet av kontrollköpen. För kommunen kan uppföljning av arbetet med kontrollköp bland annat ge underlag för tillsynsinsatser.

Vad säger forskningen om metoden?

Att använda tillsynsmetoden kontrollköp regelbundet kan bidra till att minska risken för att ungdomar under 18 år kan köpa folköl, tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter. Mer forskning om metoden kontrollköp behövs men här kan nämnas att resultat från en regional studie avseende kontrollköp av tobak tyder på att metoden är effektiv för att minska andelen försäljning av cigaretter till underåriga. (Kan ungdomars tillgänglighet av cigaretter påverkas? Utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp av tobak i Stockholms län. STAD, Rapport nr 65. Stockholm: 2020)

Stödmaterial (uppdateras inom kort)

Här har vi samlat vårt stödmaterial för kontrollköp. Materialet går att anpassa utifrån kommunens behov. Texterna är endast förslag på hur innehållet i de olika dokumenten kan se ut och ska vara ett stöd för kommunens egen utformning av materialet.

I dokumentet Stöd för kommunerna vid kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare har vi sammanställt hur ett kontrollköp kan genomföras samt vad som ska ske inför och efter kontrollköpet. Vi beskriver bland annat vad du som arbetar med kontrollköp i kommunen ska tänka på:

  • när kommunen anlitar en kontrollköpare
  • när ett kontrollköp ska genomföras
  • efter att kontrollköpet genomförts.

Stöd för kommunerna vid kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Stöd inför kontrollköpet

Mall för informationsutskick om kontrollköp (PDF, 151 kB)

Exempel på checklista för information och instruktion till kontrollköparen (PDF, 138 kB)

Exempel på vilken information ett protokoll i samband med kontrollköp bör innehålla (PDF, 199 kB)

Stöd efter kontrollköpet

Underrättelse till näringsidkare om genomfört kontrollköp (PDF, 173 kB)

Stöd för dialogen (PDF, 289 kB)

Uppföljning av kontrollköp (PDF, 141 kB)

Stödmaterial för näringsidkare

Vi har tagit fram särskilt stödmaterial för näringsidkare:

Regler för näringsidkare som säljer folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Länkar till författningar

Alkohollag (2010:1622)

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2023:38) om kontrollköp av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:20) om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare