Lagbestämmelserna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att genomföra kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel i syfte att kontrollera att den som säljer eller lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.

För mer information om kontrollköp av receptfria läkemedel kontakta Läkemedelsverket.

Stöd för kommunerna

Förklaring finns i texten.Publikationen "Stöd för kommunerna vid kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare" ger kommunen och kontrollköparen ett stöd för att planera och utföra kontrollköp. Publikationen skapar även förutsättningar för ett enhetligare utförande av kontrollköp för dig som ska arbeta med metoden.

I publikationen hittar du information som steg för steg guidar dig genom metodens alla delar. Den består av fyra block: Planering, Genomförande, Underrättelse och Dialog.

Författningar

Här hittar du länkar till de författningar som reglerar metoden kontrollköp.

Läs mer

Informations- och stödmaterial som relaterar till kontrollköp