Burkholderia mallei/pseudomallei (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Antikroppsbestämning (IgM och IgG) i serum med indirekt mikroimmunfluorescens-test (MIF).

Indikation

Vid misstanke om burkholderia infektion efter resa till endemiskt område.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid
Svar lämnas inom 10 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

I vissa fall kan begäran om uppföljningsprov bli aktuellt.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.