Corynebacterium diphtheriae, difteribakterie (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Bestämning av specifika IgG antikroppar mot difteri toxoid (DTd) med
Multiplexmetod.

Indikation

Utförs endast vid seroepidemiologiska undersökningar eller studier rörande difteri.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Specificeras per studie.

Transport

Specificeras per studie.

Svarstid
Specificeras per studie.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Anmälan görs av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

Avgift: Ej vid seroepidemiologiska studier, kan tillkomma avgift vid externa förfrågningar.

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Vid frågor om externa studier, kontakta enheten för Laborativ virus– och vaccinövervakning.