Analystyp
Indikation

Misstanke på Zikavirusinfektion efter resa till endemiskt område.

Provmaterial

Serum i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver ej inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 ml blod.

Minsta provvolym: 200 µl serum.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning inför transport av prov inom Sverige hänvisar vi till publikationen Packa provet rätt

Svarstid Svar lämnas inom 7 dagar efter provets ankomst till laboratoriet
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Följande uppgifter är viktiga för bedömningen av analysresultaten och anges därför på remissen:

  • Insjukningsdatum
  • Reseanamnes med uppgift om vilka länder patienten vistats i under det senaste året.
  • Avresedatum från område där zikavirus sprids.
  • Tidigare känd genomgången infektion med TBE, dengue, west nile eller japansk encefalit-virus ska uppges i samband med provtagning då antikroppar från dessa infektioner kan påverka diagnostiken för zikavirus.
  • Vaccination mot japansk encefalit, TBE och gula febern ska uppges i samband med provtagning då antikroppar från dessa vaccinationer kan påverka diagnostiken för zikavirus.
  • Eventuell graviditetsstatus inklusive gestationsvecka

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirus

Diagnostik för påvisning av zikavirusinfektion liksom för relevanta differentialdiagnoser som chikungunya och dengue kan utföras av Folkhälsomyndigheten.