Analystyp
Indikation

Vid misstanke om virusinfektion där smittämnet inte kunnat påvisas med annan metod eller vid misstanke om agens för vilket andra metoder inte finns tillgängliga.

Provmaterial

Kontakta alltid Folkhälsomyndigheten,
telefon: 010-205 20 00 (växel) för instruktioner angående provmaterial och transport.

Provtagnings­anvisningar

Se ovan

Transport

För praktisk handledning se, Packa provet rätt.

Svarstid Svar lämnas inom 10 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att anamnestiskdata, inklusive insjukningsdatum och smittort, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat.