Övriga virus (Elektronmikroskopi)

Lyssna

Detektion av virus med transmissionselektronmikroskop.

Indikation

Vid misstanke om virusinfektion där smittämnet inte kunnat påvisas med annan metod eller vid misstanke om agens för vilket andra metoder inte finns tillgängliga.

Provmaterial

Kontakta alltid Folkhälsomyndigheten, på telefon: 010-205 20 00 (växel) för instruktioner angående provmaterial och transport.

Provtagnings­anvisningar

Se ovan.

Transport

För praktisk handledning se, Packa provet rätt.

Svarstid
Svar lämnas inom 10 arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Observera att anamnestiskdata, inklusive insjukningsdatum och smittort, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat.