Leishmania spp. (Mikroskopi)

Lyssna

Mikroskopisk påvisning av amastigoter efter Giemsa-färgning.

Indikation
Efter vistelse i endemiskt område: långvarig kutan sårbildning, diffusa kutana noduli eller plack, långvarigt näs- eller munsår (slemhinnor), anorexi, viktminskning, förstorad lever och mjälte, benmärgspåverkan.
Provmaterial

Kutan eller mukokutan infektion: utstryk från lesion (biopsi, aspirat, skrap).

Visceral infektion: utstryk från biopsi/aspirat från benmärg, mjälte, lever, lymfkörtel; EDTA-blod.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Leishmania spp

Utstryk görs helst på 2 objektglas, som lufttorkas och därefter packas i transporthylsa.

Obs! Se till att prov från lesioner innehåller så lite röda blodkroppar som möjligt.

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid
1-2 Arbetsdagar
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Mikroskopisk påvisning av parasiter i utstryk är en snabb metod med mycket hög specificitet, men känsligheten är relativt låg jämfört med odling och PCR. Det finns ett direkt samband mellan antalet Leishmania-parasiter i provet och möjligheten att påvisa dem i utstryk eller efter odling.