Analystyp
Indikation Diarré, gallblåseinflammation (kolecystit), luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, ögoninfektion, muskelinfektion främst hos immunsupprimerade patienter.
Provmaterial Provmaterial (feces, ögonskrap, sputum, urin, vävnadsbiopsi, etc.) tas beroende på symtom.
Provtagnings­anvisningar
Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Flera mikrosporidia-arter kan orsaka infektioner hos människa. Mikroskopi tillåter inte artbestämning. För detta krävs molekylära metoder.

PCR kan utföras på begäran. Analysen utförs av underleverantör.