Microsporidia (Mikroskopi)

Lyssna

Mikroskopisk påvisning av sporer efter förstärkt trikromfärgning.

Indikation
Diarré, gallblåseinflammation (kolecystit), luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, ögoninfektion, muskelinfektion främst hos immunsupprimerade patienter.
Provmaterial
Provmaterial (feces, ögonskrap, sputum, urin, vävnadsbiopsi, etc.) tas beroende på symtom.
Provtagnings­anvisningar
Transport
Inga speciella krav.
Svarstid
1-3 Arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Flera mikrosporidia-arter kan orsaka infektioner hos människa. Mikroskopi tillåter inte artbestämning. För detta krävs molekylära metoder.

PCR kan utföras på begäran.

Analysen utförs av underleverantör: Underleverantörer av laboratorieanalyser