Microsporidia

Mikroskopisk påvisning av sporer efter förstärkt trikromfärgning.

Analystyp
Indikation Diarré, gallblåseinflammation (kolecystit), luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, ögoninfektion, muskelinfektion främst hos immunsupprimerade patienter.
Provmaterial Provmaterial (feces, ögonskrap, sputum, urin, vävnadsbiopsi, etc.) tas beroende på symtom.
Provtagnings­anvisningar
Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Flera mikrosporidia-arter kan orsaka infektioner hos människa. Mikroskopi tillåter inte artbestämning. För detta krävs molekylära metoder.