Analystyp
Indikation

Vanligtvis asymtomatisk, diarré kan förekomma.

Provmaterial

Formalin- eller SAF-fixerad feces.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Sarcocystis kan även orsaka en sällsynt infektion i muskulatur. Påvisning av parasit-cystor (sarkocystor) i muskelbiopsi efter histologisk färgning utförs vid patologi-laboratorier, ej vid Folkhälsomyndigheten.