Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om och verifiering av mjältbrand.
Provmaterial

Pinnprov (sårodlingspinne) från misstänkta sår, blod i blododlingsflaska eller bakterieisolat på pinne.

Provtagnings­anvisningar

Inga speciella krav.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid 10 timmar-2 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

• Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
• Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
• Resistensbestämning görs på begäran.