Bacillus anthracis (Odling)

Lyssna

Provmaterialet analyseras direkt med för specifik Detektion av Bacillus anthracis-DNA med realtids-PCR parallellt med odling.

Indikation
Vid klinisk misstanke om och verifiering av mjältbrand.
Provmaterial

Pinnprov (sårodlingspinne) från misstänkta sår, blod i blododlingsflaska eller bakterieisolat på pinne.

Provtagnings­anvisningar

För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på laboratoriet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
  1. Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373
  2. Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt.

Svarstid
Inom 3 arbetsdagar. För beredskapsprov inom 24 timmar dygnet runt
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
  • Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
  • Resistensbestämning görs på begäran.