Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om melioidos.
Provmaterial

Blod i blododlingsflaska, sputum, svalgprov, sårsekret, ledvätska, biopsi och urin.

Provtagnings­anvisningar

För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på labbet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport

Rumstemperatur.

Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods. Patientprover som 1) är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373 eller 2) Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814. För mer information se "Packa provet rätt" i rutan till höger.

Svarstid 1-3 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

• Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuellt utlandsvistelse, ska anges på remissen.
• Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
• Resistensbestämning görs på begäran.