Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om och verifiering av Q-feber.
Provmaterial

Akut sjukdom: helblod i EDTA-rör och serum fram till dag 14 och innan antibiotikabehandling.
Kroniskt: hjärtklaff och andra vävnader 6 veckor till år.
PCR kan utföras på cerebrospinalvätska, pleura vätska, benmärg, ben biopsier, lever biopsier, mjölk, moderkaka, och fostervävnad.

Provtagnings­anvisningar

Ange behandlingsstatus.

Transport

Helt blod transporteras på is. Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods. Patientprover som

  1. är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373 eller
  2. provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt.

Svarstid 1-5 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska alltid anges vid insändande av prov för coxiella PCR.
  • Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.