Analystyp
Indikation

Akut, suppurativ meningoencephalit samt avsaknad av bakterier i cerebrospinalvätska (negativ odling, negativ Gramfärgning) hos människor med bakgrund av sötvattenaktiviteter, fram för allt utomlands 1-14 dagar innan insjuknande.

Provmaterial

Biopsi (oftast från hjärna) i rör med koksaltlösning (alternativt med 70%-95% etanol).

Nytagen cerebrospinalvätska i sterilt rör utan tillsats.

Minsta provvolym för cerebrospinalvätska är 0,5 ml.

Provtagnings­anvisningar

Försiktighet vid provtagning då amöban är klassificerad som riskklass 3-agens.

Transport

Provet förvaras i rumstemperatur. Ta kontakt med Folkhälsomyndigheten, Enheten för Parasitologi, innan provet skickas.

Svarstid 2-3 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Amöban Balamuthia mandrillaris kan också påvisas med denna metod

Analysen utförs av underleverantör.