Instruktion till laboratorier för insändande av prover för sekvensering och typning av SARS-CoV-2

Lyssna

Sekvensering och genetisk typning av SARS-CoV-2 görs av Folkhälsomyndigheten vid specifika frågeställningar som kräver djupare sekvensanalys.

Ct 30 eller lägre (tillräckligt höga virusnivåer i provet) krävs normalt för att WGS ska utföras. Använd E-remiss. Det är viktigt att kryssa i frågeställning för sekvensering enligt definitionerna nedan samt att ange relevant tillgänglig klinisk information under ”Övrig information”.

E-remiss SARS-Cov-2 (covid 19) sekvensering eller typnings-PCR

Tabell: Information till remiss för SARS-CoV-2 sekvensering.
Frågeställning
(kryssas i på e-remiss)
BeskrivningAnamnes-uppgifter
Anges i "övrig information"
Reinfektion Två prover från samma patient med >3 månader mellan. Insjuknandedatum och symtom samt information om vilka prover som skall analyseras tillsammans.
Utbrottsutredning/ Smittspårning Detaljerad utredning av möjliga smittsamband. Oftast räcker ett begränsat antal prover från ett utbrott. Utbrottsanalys utförs med SNP analys (single nucleotide polymorphism). Ange information om vilka prover som skall analyseras tillsammans.
Riktad insamling Undersökning av utvalda prover. Ange orsak till riktad insamling.

Kontakt

Laboratoriepersonal

Ställ frågor eller lämna synpunkter på Kundtjänst mikrobiologis tjänster via formulär här

Telefontid vecka 29–30 vardagar: 13–15.30.

010–205 24 44

E-post besvaras dagligen (vardagar).

kundtjanst.mikrobiologen@fohm.se

Frågor och svar om Mikrobiologens kundtjänst

Vid akuta frågor utanför kundtjänstens telefontider, hänvisar vi till myndighetens växel. Laboratoriets öppettider är 8–16.

010–205 20 00

Laboratoriets postadress: Folkhälsomyndigheten, 17182 Solna.

Klinisk mikrobiolog i beredskap

Mikrobiologisk beredskap och 24/7-diagnostik

Privatpersoner

Privatpersoner hänvisas till 1177.se

Frågor om covid-19? Ring: 113 13