Analystyp
Indikation

Folkhälsomyndigheten tar emot SARS-CoV-2 PCR positiva prover för helgenomsekvensering vid frågeställningarna vaccinationsgenombrott, reinfektion samt vid utbrott/smittspårning.

Instruktion till laboratorier för insändande av prover för sekvensering och typning av SARS-CoV-2

Provmaterial

Främst prover från luftvägarna (nasofarynxsekret, näsprov, svalgprov, saliv, sputum, BAL och saliv) samt biopsimaterial och eluat från extraktioner.

För helgenomsekvensering bör provet ha Ct 30 eller lägre.

Provtagnings­anvisningar

Enligt det lokala laboratoriets anvisningar för respektive provmaterial.

Provmaterialet bör förvaras i kyl inför transport.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

För en snabb transport hänvisar vi exempelvis till PostNord expressbrev som levereras nästföljande vardag innan kl 10.

Svarstid Upp till 3 månader beroende på frågeställning.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Fynd av SARS-CoV-2 är anmälningspliktigt och anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik

Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

Transport av prov till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys

När prover skickas för helgenomsekvensering använd

E-remiss SARS-CoV-2 Nationell övervakning med sekvensering