SARS-CoV-2 helgenomsekvensering (Sekvensering)

Lyssna

Genetisk karaktärisering av SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.

Indikation

Folkhälsomyndigheten tar emot SARS-CoV-2 PCR positiva prover för helgenomsekvensering vid specifika frågeställningar som kräver fördjupad analys.

Provmaterial

Främst prover från luftvägarna (nasofarynxsekret, näsprov, svalgprov, saliv, sputum, BAL och saliv) samt biopsimaterial och eluat från extraktioner.

Provtagnings­anvisningar

Enligt det lokala laboratoriets anvisningar för respektive provmaterial.

Provmaterialet bör förvaras i kyl inför transport.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

För en snabb transport hänvisar vi exempelvis till PostNord expressbrev som levereras nästföljande vardag innan kl 10.

Svarstid
Upp till 3 månader beroende på frågeställning.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Fynd av SARS-CoV-2 är anmälningspliktigt och anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

Transport av prov till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys