Botulinumtoxin (Toxin/Virulenstest)

Lyssna

Påvisning av botulinumtoxin och bestämning av serotyp. OBS: Analysen utförs på Statens Seruminstitut (SSI) i Danmark, prov för analys skickas direkt till SSI.

Indikation

Vid misstanke om klassisk botulism, sårbotulism eller spädbarnsbotulism.

Provmaterial

Serum eller helblod. Lämplig provvolym: 5-10 ml blod. Minsta provvolym: 5 ml

Kontakta SSI vid analys av andra provmaterial (kontaktuppgifter nedan).

Provtagnings­anvisningar

Information om provtagningshänvisningar finns på SSIs hemsida. Inskickande vårdgivare rekommenderas kontakta SSI före transport.

Clostridium botulinum (R-nr. 120) (ssi.dk)

Transport

Provet bör skickas kylt 2-8 grader.

Svarstid
Ca 5 arbetsdagar. Vid tecken på positiv test kan svar komma efter 1 dag. SSI meddelar detta per telefon. Negativt slutsvar kommer efter 7 dagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

OBS: för prisuppgift, kontakta SSI (kontaktuppgifter nedan).

Analysen utförs inte vid Folkhälsomyndigheten.

Provet skickas till:

Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S, Danmark

Telefon: +45 3268 8600

afdMI@ssi.dk

Kontaktperson:

Dr Kurt Fuursted
Head, bacteriology reference Department
Staten Serum Institut

Telefon: +45 3268 3716 eller +45 32680 3372

kfu@ssi.dk