• Nu startar influensavaccinationen i Sverige

  Publicerat

  Från och med den 7 november är det dags för personer som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig inför årets influensasäsong. Vaccinationen minskar risken att drabbas av svår sjukdom och död till följd…

 • Stor skillnad i livskvalitet för HBT-personer i Europa

  Publicerat

  Förutsättningarna att leva som man önskar sexuellt, utan att utsättas för mobbning, stigmatisering och diskriminering, varierar kraftigt för HBT-personer mellan länderna i Europa. Det visar en stor undersökning…

 • Register för uppgifter om alkoholtillstånd byter namn

  Publicerat

  Från och med den 1 november delas Folkhälsomyndighetens Tillståndsregister upp i två register och byter namn till Alkoholregistret och Kunskapsprov.

 • Projektbidrag och studie för arbetet med transpersoners psykiska hälsa

  Publicerat

  Icke vinstdrivande organisationer som arbetar för att stärka transpersoner psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid kan nu ansöka om medel till sin verksamhet.

 • Vacciner mot allvarlig pneumokocksjukdom har likvärdig effekt

  Publicerat

  Sedan år 2009 ingår pneumokockvaccinering i barnvaccinationsprogrammet. I en studie har Folkhälsomyndigheten tillsammans med KI jämfört effekten i Sverige av de två pneumokockvaccinerna, PCV10 och PCV13…

 • Lungpest på Madagaskar

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten följer det pågående utbrottet av lungpest på Madagaskar. Risken att resenärer till ön skulle drabbas bedöms i nuläget som mycket liten.

 • Utlysning av verksamhetsbidrag för hivprevention

  Publicerat

  Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förbereda fördelning av medel för hivprevention till regionala och lokala ideella organisationer inför 2018.

 • Problemspelande står för stor andel av spelomsättningen

  Publicerat

  En stor andel av de pengar som satsas på bingo, spelautomater och kasinospel kommer från personer med problemspelande.

 • Världspoliodagen: Polio närmar sig utrotning

  Publicerat

  Den avslutande fasen av att utrota polio globalt har nu inletts och målet är en poliofri värld år 2020. En förutsättning för att lyckas är att det finns effektiva vacciner som skyddar mot sjukdomen.

 • Vinterkräksjuka – nu har säsongen startat

  Publicerat

  Många människor söker nu information om vinterkräksjuka, vilket är en tydlig signal om att säsongen är igång. De närmaste veckorna kan vi därför räkna med en ökning av antalet smittade. God handhygien…

 • 14 nya ämnen kan klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten föreslår idag att regeringen ska klassificera sex ämnen som narkotika och åtta ämnen som hälsofarlig vara.

 • Pressinbjudan - Europeisk folkhälsokonferens i Stockholm

  Publicerat | Pressmeddelande

  Över 1500 experter kommer till en av världens ledande folkhälsokonferenser i Stockholm den 1–4 november 2017. Media bjuds nu in för att ta del av experternas kunskap och den senaste forskningen inom…

 • Fuktskador och mögel ett stort problem i inomhusmiljön

  Publicerat

  För att höja kommunernas kunskap om fukt och mögel i bostäder och allmänna lokaler håller Folkhälsomyndigheten under hösten seminarier på fem platser i landet. Målet är att förbättra miljönämndernas…

 • Cyklopropylfentanyl klassificeras som hälsofarlig vara

  Publicerat

  Opioiden cyklopropylfentanyl klassas som hälsofarlig vara från och med den 18 oktober 2017. Det har regeringen beslutat på förslag av Folkhälsomyndigheten.

 • Tidigt föräldrastöd kan hjälpa utsatta spädbarn

  Publicerat

  Att växa upp i ett hem med beroende, psykisk ohälsa eller sårbarhet kan få allvarliga konsekvenser för ett barn. Forskning visar att det kan vara avgörande för barnets hälsa och utveckling att föräldrarna…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 46 Nästa