Invasiva infektioner med grupp A-streptokocker fortsatt på hög nivå

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Förra året ökade antalet rapporterade fall av TBE, gonorré och invasiva infektioner med grupp A-streptokocker, som fortsatt ligger kvar på en hög nivå. Det visar Folkhälsomyndighetens årssammanfattning för smittsamma sjukdomar för 2023.

För att tidigt kunna identifiera hälsohot och vidta åtgärder följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen av de smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga, i enlighet med smittskyddslagen och smittskyddsförordningen.

Årssammanfattningen för 2023 visar att antalet fall av invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (iGAS) fortsatte att öka. Under de första månaderna av 2024 ligger antalet fall kvar på en ovanligt hög nivå.

– Invasiva infektioner orsakade av grupp A-streptokocker är ofta mycket allvarliga. Det är avgörande att sjukvården omedelbart identifierar och behandlar dessa. Vi följer noga utvecklingen tillsammans med regionerna, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Orsaker till den stora smittspridningen är delvis oklara. Men sannolikt beror den på ökade kontakter och lägre immunitet i befolkningen efter restriktionerna under pandemiåren, liksom ett ökat antal fall av lindrigare grupp A-streptokockinfektioner, där invasiva grupp A-streptokockinfektioner är toppen på isberget.

Antalet fall av gonorré fortsatte under 2023 att öka. Samma trend har påvisats i flera europeiska länder efter pandemin. Det finns sannolikt flera orsaker till ökningen, exempelvis fler kontakter, ökat resande och att fler fall hittas via testning.

Fler fall sågs 2023 även av den fästingburna sjukdomen TBE. Under året rapporterades det högsta antalet fall hittills, sedan TBE blev anmälningspliktig. Samtidigt konstaterades en större geografisk utbredning över Sverige. Den uppåtgående trend som setts under det senaste decenniet är troligen ett resultat av flera samspelande faktorer så som klimat, mängden fästingar och antalet värddjur för fästingen, och det är sannolikt att den uppåtgående trenden fortsätter.

Sammantaget var 2023 års smittspridning av luftvägssjukdomarna influensa, covid-19 och RS-virus lägre jämfört med 2022. Spridningen av influensa var dock utdragen under våren 2023, med flera allvarliga fall av influensa B bland ungdomar.

Läs mer