Vaccinationsveckan uppmärksammar att vaccination skyddar genom hela livet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

I år firar WHO:s globala vaccinationsprogram 50 år. Programmet har bidragit till att rädda miljontals liv världen över, och i Sverige beräknas att vaccination av barn har förebyggt runt en och en halv miljon fall av mässling, kikhosta, påssjuka och polio.

Vaccinationsveckan pågår under den sista veckan i april och uppmärksammar att det globala vaccinationsprogrammet ”Expanded Programme on Immunization” (EPI) firar 50 år och att vaccinationer behövs genom hela livet. EPI-programmet startades av Världshälsoorganisationen, WHO, för att ge barn tillgång till vaccin – oavsett var i världen de befinner sig och vilken socioekonomisk status de har.

Nyttan av vaccinationer genom hela livet är högst aktuell här i Sverige. Nya fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling, som kan ge upphov till allvarliga komplikationer, påminner återigen om hur viktiga vaccinationer är för att förhindra smittspridning. I Sverige är vaccinationstäckningen hög, vilket ger ett gott skydd, men på grund av covid-19-pandemin har vaccinationsprogrammen försvagats i flera länder. Färre barn har vaccinerats, och många fler har därför drabbats av mässling och andra sjukdomar.

– Utvecklingen globalt sätter ljuset på vikten av att vårda den resurs som vaccinationerna är, och vaccinationsveckan är ett tillfälle att vara stolta och tacksamma över att vi i Sverige ligger så bra till på området. Vi vill också påminna om att vaccinationer genom att hindra smittspridning i samhället gör att de allra mest sårbara skyddas, när människor runt om dem är vaccinerade. Det hjälper alltså även de som själva inte kan vaccinera sig på grund av späd ålder, cancerbehandling eller andra försvårande tillstånd, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Vaccination är viktigt under hela livet

I Sverige finns goda möjligheter för alla att skydda sig mot allvarliga infektionssjukdomar och flera former av cancer med hjälp av vaccination. Det livslånga skyddet tar sin början genom det nationella vaccinationsprogrammet för barn, och fortsätter sedan med de rekommenderade vaccinationer som erbjuds till vuxna av landets regioner. Barnvaccinationsprogrammet i Sverige uppskattas ha förebyggt runt en och en halv miljon fall av mässling, kikhosta, påssjuka, och polio sedan vaccination mot sjukdomarna infördes. Vaccination mot HPV ger skydd mot flera cancertyper som drabbar både kvinnor och män, och beräknas minska förekomsten av livmoderhalscancer med 90 procent.

Nytt informationsmaterial om vaccination

I samband med vaccinationsveckan har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya webbsidor och en affisch med tydlig information om vaccinationer som rekommenderas till vuxna. Sedan tidigare finns också mycket information som riktar sig både till barn och vuxna. För dig som arbetar i verksamheter som vaccinerar har myndigheten användbara guider och utbildningsmaterial.

Läs mer