Papper

Lyssna

Det papper som vi trycker på ska förmedla rätt känsla och framhäva text och bild på ett optimalt sätt. Läs om vilka typer av papper vi använder för olika produkter.

Korrespondensmaterial

Här använder vi ett obestruket papper med en mycket vit yta, till exempel Scandia 2000 white eller motsvarande. Observera att det måste vara arkivbeständigt och fungera i laserskrivare. Allt detta uppfyller Scandia 2000.

Publikationer

I publikationer och rapporter används ett vitt obestruket papper, till exempel Scandia 2000 white eller motsvarande. I inlagan bör gramvikten ligga mellan 90 och 120 gram, beroende på antalet sidor i publikationen. Gramvikten för omslagen bör vara runt 240 gram. Alternativt kan ett bestruket papper såsom MultiArt silk användas. Omslaget kan då efterbehandlas med matt seglaminering baserad på vattenbaserat lim för att få en tålig yta.

Broschyrer och andra trycksaker

I broschyrer och andra trycksaker med höga kvalitetskrav använder vi ett obestruket vitt papper, exempelvis Scandia 2000 white, alternativt ett bestruket papper som MultiArt silk. Gramvikten ska ligga mellan 150 och 250 gram. Samtliga papperskvaliteter ska alltid uppfylla gällande miljökrav.