Fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år.

Vaccinationsgraden har varit hög i Sverige under pandemin. De grupper som rekommenderats vaccination mot covid-19 har i stor utsträckning följt råden och därigenom fått ett bra skydd. Men äldre personer utvecklar ett något sämre immunsvar efter vaccination och immuniteten avtar snabbare än hos yngre friska. Detta innebär att äldre har större behov av påfyllnadsdoser än yngre. Folkhälsomyndigheten ser utifrån kunskapsläget att det även framöver kommer att vara viktigt med påfyllnadsdoser för äldre och personer i riskgrupp.

Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddet mot allvarlig sjukdom och död är gott även fortsatt för de som är 64 år och yngre och som inte har medicinska riskfaktorer.

Följande rekommendationer gäller för påfyllnadsdoser från den 1 mars 2023 för personer 65 år och äldre samt personer med riskfaktorer för allvarlig covid-19:

  • Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.
  • Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023. Regionerna rekommenderas även att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper. Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen. Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. Nuvarande rekommendationer gäller fram till dess.

Hur rekommendationerna för personer yngre än 65 år, som inte är i riskgrupp, kommer att se ut efter den 1 mars kommer Folkhälsomyndigheten att besluta i början av 2023.