Mindre intensiv säsong för luftvägsvirus

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vinterns spridning av luftvägsvirus bedöms som helhet ha varit mindre intensiv än föregående säsong under toppveckorna eftersom spridningen av influensa, covid-19 och RS-virus inte kulminerade samtidigt och topparna blev lägre.

Folkhälsomyndighetens övervakning av luftvägsvirus visar att de högsta nivåerna av covid-19 den här säsongen nåddes tidigare än föregående år, i november och början av december. Nivåerna av influensa och RS-virus var som högst ungefär samtidigt men senare än covid-19, vid årskiftet. Efter årsskiftet sågs en fortsatt påtaglig spridning av influensa och RS-virus, medan covid-19 minskade till en låg nivå.

– Överlag blev vintersäsongen mindre intensiv än föregående år. Vi såg en tidig ökning av covid-19 som nådde de högsta nivåerna för säsongen redan under november, följt av influensa och RS-virus under december, säger Magnus Gisslén, statsepidemiolog.

Lägre influensatopp

Under influensasäsongerna före covid-19 pandemin var smittspridningen ofta störst under perioden januari till mars. Men under de två senaste säsongerna inföll den tidigare. Årets influensaspridning hade en lägre intensitet jämfört med föregående säsong, framförallt under toppen i slutet av december 2023. Smittspridningen var påtaglig även under januari och februari. Totalt sett var antalet intensivvårdade på ungefär samma nivå som under 2022-2023. Säsongen dominerades av influensa A fram till början av april, följt av en period där influensa B dominerade, men på en låg nivå.

Små barn mest drabbade av RS-virus

Säsongstoppen för RS-virus år 2023-2024 inföll under samma veckor som föregående säsong, med ungefär hälften så många fall mellan vecka 50 och vecka 1 jämfört med föregående säsong. Högst sjukdomsbörda sågs som tidigare bland små barn. Ungefär två procent av barnen under ett år fick en laboratoriebekräftad RS-infektion under vintern. Antalet intensivvårdade under säsongen var på samma nivå som de föregående två säsongerna. Drygt 36 procent av de intensivvårdade var barn under ett år.

Tidigare start för covid-19

Spridningen av covid-19 följer inte samma tydliga säsongsmönster som influensa och RS-virus. Högst spridning av covid-19 har i Sverige återkommande inträffat mellan sen höst och tidig vår. Men smittspridningen fortsätter året runt och under pandemin har ökad smittspridning skett även under andra årstider. Under 2023-2024 skedde smittspridningen tidigare än föregående säsong och var som högst under november och december.

Högst antal fall rapporterades vecka 45. Från vecka 50 minskade antalet bekräftade fall och sedan vecka 9 har smittspridningen varit på en låg nivå. Bland personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst har provtagningen varit mer jämförbar över tid än i andra grupper i befolkningen. Antalet bekräftade fall i gruppen var lägre under den senaste toppen jämfört med tidigare år. Antalet intensivvårdade och avlidna med covid-19 var lägre jämfört med tidigare år men covid-19 orsakar fortsatt svår sjukdom och död, framförallt bland äldre och i andra riskgrupper.

Läs mer