Vinterkräksjukan är igång för säsongen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndighetens övervakning visar att vinterkräksjukan är igång för säsongen. Det innebär att smittspridningen väntas öka den närmaste tiden, både i samhället och inom vården.

Sökningar på 1177.se och statistik från landets laboratorier visar att spridningen av vinterkräksjuka har tagit fart i samhället, och att säsongen nu är igång. Sjukdomsfall kan förekomma under hela året, men vanligtvis syns en påtaglig ökning av vinterkräksjuka mellan november och april.

– Hur omfattande spridningen blir går inte att säga. Förra året såg vi en utdragen smittspridning, då förhållandevis många fall rapporterades in sent under säsongen. I början av covid-19-pandemin var det väldigt få fall av vinterkräksjuka, men de senaste säsongerna har varit kraftfullare än innan pandemin. Det återstår att se om det är trend som håller i sig, säger Elsie Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Vinterkräksjuka är mycket smittsamt

Viruset som orsakar vinterkräksjuka är mycket smittsamt och kan spridas både mellan människor och från föremål i omgivningen. God handhygien är en av de viktigaste åtgärderna för att skydda mot smitta, både inom hälso- och sjukvården och i övriga samhället. Genom att rutinerna för god vårdhygien följs kan smittrisken bland inneliggande patienter minskas.

– Både risken för att själv insjukna och att sprida smittan vidare till andra minskas när man tvättar händerna med tvål och vatten, säger Elsie Ydring.

Personer som har vinterkräksjuka eller misstänker att de kan ha smittats, exempelvis efter att ha tagit hand om en sjuk person, ska vara extra noga med handhygienen och bör inte hantera livsmedel som andra ska äta. Personer som har symtom bör begränsa den fysiska kontakten med andra så långt det går.

Det är också viktigt att det finns möjlighet att tvätta händerna på platser där många är samlade, till exempel på skolor, förskolor och andra offentliga miljöer för att förhindra smittspridning. Pappershanddukar, inte handdukar av tyg, bör användas på arbetsplatser, skolor och förskolor.

De flesta typerna av handdesinfektion har inte tillräcklig effekt mot vinterkräksjukeviruset. Ofta är det stora mängder virus som behöver tvättas bort. Därför rekommenderas noggrann rengöring med tvål och vatten.

Fakta om vinterkräksjuka

  • Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen och genom kräkningar.
  • Viruset kan överleva länge i miljön och smitta från till exempel textilier.
  • Inkubationstiden är 12–48 timmar. Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.
  • Viruset kan spridas på olika sätt: via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Läs mer